SİO

Projenin Amacı;

Cesar SİO Hizmetine ilk olarak 2001 yılında başlamıştır. Sigorta Şirketlerinin Poliçe kapsamında hasar görmüş araçları üzerinden sökülerek, yenisiyle ikame edilen hasarlı hurda parçaların; İSO 14001 Çevre yönetim sistemi standardında ülke çapındaki servis noktalarından toplanması ya da toplatılması hizmetidir.

Özetle; CESAR Türkiye genelinde Lisanslı bayi ağı vasıtasıyla, Sigorta firmalarının sorumluluğunu üstlenmektedir.

1 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya girmiş olan, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 30 Aralık 2009 tarihli 27448 sayılı resmi gazetede yayınlanan, ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili yönetmelik doğrultusunda hareket ederek, hurdaların çevreye zarar vermeyecek şekilde servis ve tamir atölyelerinden toplanması/toplatılması ve ülke ekonomisine geri kazandırılmasını sağlayan bir hizmettir. Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edilmesini de organize ederek, söz konusu hizmetin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

Cesar Group 30 Aralık 2009 tarihli, 27448 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde operasyon akışı ve sistemlerini yenilemiştir. Böylece yönetmelikte bahsedilen "Sigorta Yükümlülükleri" 9. madde C bendinde ki tüm sorumlulukları, 19 farklı bölgedeki lisanslı alt yüklenici çözüm ortakları vasıtasıyla ülkenin her köşesine ulaşarak, müşterisi adına eksiksiz şekilde yerine getirmektedir.

SİO sektörün önde gelen online iade platformudur.

Cesar mevcut ağını genişleterek, aşağıdaki tabloda detayıyla listelenen 19 farklı bölgelerdeki lisanslı çözüm ortaklarıyla ülke genelinde tüm illerde ÖTA/SİO hizmetini sürdürmektedir. Sektör ortalamasında 25 gün olan işleyiş süreçleri, SİO otomasyonu ile dosya sonlandırma süreleri (ihbar tarihi itibariyle) 6 iş gününe inmiştir.

Projenin Faydaları;


Süreç;

SİO Hizmeti hangi illerde sağlanmaktadır?
Cesar aşağıdaki listede yer alan 19 bölge operasyon merkezi olmak üzere, ülkenin her bir noktasına günlük olarak açılan ortalama 3.500-4.000 adet iade parça ihbarına istinaden, SİO hizmeti vermektedir.

sio süreç